CANEA ONE øker vekstraten gjennom dynamisk strategisk planlegging.